Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności to pisemny dokument producenta lub dostawcy, który potwierdza, że ​​produkt może zostać wprowadzony na rynek i spełnia wymagania techniczne obowiązującego ustawodawstwa Republiki Czeskiej.

Jednocześnie producent zobowiązuje się do przestrzegania określonej procedury w celu zachowania zgodności.

Wyszukiwanie deklaracji zgodności TUTAJ.

Jak postępować? Pomoc znajduje się poniżej.