Ochrona prywatności, RODO i pliki cookies

Poniżej znajdują się informacje o tym, w jaki sposób nasza firma wykorzystuje gromadzone przez nas informacje o użytkownikach.

Oto najważniejsze punkty:

 • Gromadzimy dane, które pomagają nam prowadzić naszą działalność oraz dostarczać produkty i usługi. Jeżeli użytkownik wypełni odpowiedni formularz zgody lub w inny sposób wyrazi zgodę, prześlemy mu odpowiednie informacje zgodnie z wyrażoną zgodą.
 • Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych ani list klientów osobom trzecim.
 • Nasza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics do zbierania informacji statystycznych, takich jak liczba osób odwiedzających naszą stronę oraz czas przebywania użytkowników na naszej stronie. Informacje te mogą obejmować adresy IP, ale nie zawierają żadnych innych danych osobowych.
 • Używamy MailChimp jako naszej platformy do marketingu e-mailowego. Wyrażając zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, podane informacje zostaną przekazane spółce MailChimp w celu przetworzenia zgodnie z ich Polityką prywatności i Warunkami.
 • Będziemy przechowywać dane użytkownika do momentu wycofania zgody.

Prywatność użytkownika traktujemy bardzo poważnie, co oznacza, że ​​jeśli użytkownik nie będzie dalej zainteresowany naszymi ofertami i usługami, istnieje kilka sposobów usunięcia jego danych z naszej spółki i naszej platformy marketingowej. Czytaj dalej, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje:

Definicje pojęć

Użytkownik, osoba, której dane dotyczą: odnosi się do użytkownika jako osoby fizycznej

My, nasz: ALSICO Czechia s.r.o.

Przedstawiciele użytkownika: osoba lub grupa osób, które działają zgodnie z prawem w imieniu użytkownika

Strona trzecia (strony trzecie): odnosi się do zewnętrznych dostawców, którym mogą być udostępniane dane osobowe użytkownika (np. spółki dostawcze)

Dane: wszelkie posiadane przez nas dane osobowe użytkownika

RODO: Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (2016)

UODO: Urząd Ochrony Danych Osobowych. Organ regulacyjny ds. ochrony danych w Republice Czeskiej.

EEZ/EU: Europejski Obszar Gospodarczy/państwa Unii Europejskiej

Uzasadniony interes:

Elementy UODO:

 • identyfikacja uzasadnionego interesu;
 • wykazanie, że przetwarzanie jest niezbędne do jego osiągnięcia; oraz
 • wyważenie interesów, praw oraz wolności jednostki

Zakres niniejszej Informacji o ochronie prywatności

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności dotyczy sposobu, w jaki przetwarzamy dane użytkownika z niniejszej strony internetowej i w ramach naszej organizacji. Nie obejmuje to żadnych stron internetowych, z których użytkownik uzyskał dostęp do niniejszej strony, ani żadnej strony, do której użytkownik uzyskuje dostęp z niniejszej strony.

RODO:

Zgodnie z RODO działamy jako administrator danych (podejmujemy decyzje) w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych użytkownika oraz jako podmiot przetwarzający dane (przetwarzamy dane użytkownika) lub administrator danych w odniesieniu do wszelkich danych użytkownika udostępnionych nam przez stronę trzecią.

Dane kontaktowe koordynatora danych

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub jakichkolwiek innych kwestii związanych z ochroną danych, można skontaktować się z naszym administratorem danych pod adresem
info@alsico.cz albo pisemnie na adres:

Koordynator danych
ALSICO Czechia s.r.o.
Brněnská 331
Třebíč
674 01

Typy danych

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności ma zastosowanie do danych przekazanych nam przez użytkownika, zebranych lub uzyskanych przez nas z wiarygodnych źródeł.

Dane przekazywane nam przez użytkownika

 • Są to dane osobowe, które użytkownik udostępnia nam, wypełniając formularze online lub offline, e-mailem, pocztą, telefonicznie lub w inny sposób. Dane osobowe przekazane nam ustnie za zgodą, zostaną również potwierdzone na piśmie. Najczęściej dane osobowe obejmują imię i nazwisko, adres domowy i/lub służbowy i/lub adres dostawy, osobisty i/lub służbowy adres e-mail oraz numer telefonu i/lub numer telefonu komórkowego. W przypadku dokonywania płatności inne dane osobowe mogą obejmować dane karty płatniczej, dane konta bankowego oraz informacje potrzebne do przeprowadzenia wszelkich kontroli, takich jak kontrole kredytowe. W przypadku ubiegania się o stanowisko w naszej organizacji, inne udostępniane dane osobowe mogą obejmować historię zatrudnienia, dokumenty tożsamości, sprawdzenie kwalifikacji, informacje o stanie zdrowia itp.
 • Jeśli użytkownik udostępnia dane osobowe, które nie odnoszą się bezpośrednio do niego (np. przedstawicielom działającym zgodnie z prawem w jego imieniu), musi upewnić się, że uzyskał na to zgodę i że udostępnił tę informację o ochronie prywatności tej osobie lub tym osobom.

Gromadzone przez nas dane

 • Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane w celu usprawnienia szkoleń i zapewnienia wysokiego poziomu spójnej obsługi klienta.
 • Generujemy dane w celu zrozumienia trendów dotyczących klientów i rynku.
 • Informacje o korzystaniu ze stron internetowych - aby lepiej zrozumieć i stale ulepszać poziom naszych usług, nasza strona korzysta z Google Analytics do zbierania informacji statystycznych, takich jak liczba osób odwiedzających naszą stronę oraz czas przebywania użytkowników na naszej stronie. Informacje te mogą obejmować używane adresy IP, ale nie zawierają żadnych innych danych osobowych.
 • Dane mogą być uzyskiwane od renomowanych stron trzecich, które zostaną zakontraktowane w celu dostarczania wyłącznie danych zgodnych z RODO.

Informacje otrzymywane od stron trzecich

 • Partnerzy biznesowi – w przypadku formalnych relacji z partnerami biznesowymi, którzy mogą przedstawić nam nowych klientów lub możliwości biznesowe, dane będą obejmować osobiste dane kontaktowe, informacje o obszarach zainteresowań oraz szczegóły niezbędne do przetwarzania wniosku, produktu lub usługi.
 • Referencje – otwarcie nowego konta firmowego, zwiększenie limitów kredytowych czy możliwości zatrudnienia u nas może skutkować uzyskaniem referencji od osób trzecich. Mogą one pochodzić od odpowiednich osób trzecich lub od kontaktów, które użytkownik przedstawi nam w tym celu.
 • Media społecznościowe – jeżeli użytkownik odpowiedział na artykuł promocyjny lub ofertę za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn itp., możemy otrzymać informacje profilowe o użytkowniku, które mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer(y) telefonu i/lub dane kontaktowe firmy. Informacje te zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika, przetwarzania jego wniosku/zamówienia i/lub przesłania mu przyszłych informacji i ofert, jeżeli użytkownik wyraźnie udzieli na to zgodę.
 • Informacje dostępne publicznie – możemy gromadzić dane użytkownika z publicznie dostępnych źródeł. Mogą one obejmować imię i nazwisko, adres i inne publicznie dostępne informacje. Tam, gdzie to możliwe, zapewnimy, że w przypadkach, gdy strony trzecie są zaangażowane w dostarczanie takich informacji, są one odpowiednie do ich dostarczenia.
 • Inne – od czasu do czasu możemy otrzymywać dane osobowe z innych źródeł. Zawsze dołożymy wszelkich starań, aby takie informacje pochodziły z renomowanych źródeł, które są odpowiedzialne za ich dostarczenie.

Jak wykorzystujemy dane użytkownika

Gromadzimy dane, aby pomóc nam w prowadzeniu naszej działalność i dostarczeniu użytkownikowi naszych produktów i usług. Jeżeli użytkownik wypełnił formularz z prawidłową zgodą lub udzielił nam zgody w inny sposób, prześlemy mu odpowiednie informacje, zgodnie z udzieloną zgodą. Może to obejmować wiadomości e-mail i rozmowy telefoniczne i/albo inne metody komunikacji. Możemy również kontaktować się z użytkownikiem z prośbą o wypełnienie ankiet, które mają na celu poprawę poziomu świadczonych przez nas usług. Użytkownik nie musi odpowiadać na takie ankiety, a my zawsze damy mu możliwość rezygnacji z otrzymywania takich wiadomości.

Strony trzecie uczestniczące w naszym umownym procesie dostawy

Możemy współpracować z renomowaną stroną trzecią, aby pomóc nam w dostarczeniu produktu lub usługi, na którą zawarliśmy umowę z użytkownikiem. Może to być na przykład dostawca zewnętrzny. Otrzyma on minimalną ilość informacji o użytkowniku w celu ukończenia swojej części procesu dostawy, a my zawrzemy z nimi umowę, że informacje o użytkowniku nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu.

Strony trzecie można również powierzyć z powodu:

 • Podniesienia poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych
 • W ramach funkcji rozwoju biznesu
 • Analizy statystycznej

Zapobiegania przestępczości

Udostępnimy dane osobowe odpowiednim organom bez uprzedzenia, jeśli zostaniemy o to poproszeni lub jeśli podejrzewamy oszustwo, pranie pieniędzy, działalność związaną z terroryzmem lub jeśli istnieje jakikolwiek inny wymóg prawny.

Zgodnie z prawem

Będziemy przechowywać i wykorzystywać dane użytkownika zgodnie z wszelkimi naszymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi i możemy wykorzystywać dane użytkownika w celu ochrony naszej pozycji prawnej, jeśli wymagane jest podjęcie działań prawnych, w tym w celu odzyskania wszelkich zaległych długów.

Nasze standardowe operacje handlowe

 • Dostarczanie produktów, usług i wszelkich innych zobowiązań, na które zawarliśmy umowę z użytkownikiem
 • Dostarczanie użytkownikowi żądanych przez niego informacji
 • Potwierdzanie tożsamości użytkownika jako osoby fizycznej
 • W ramach naszych procesów rozliczeniowych, płatniczych i windykacyjnych

Agencje informacji kredytowej

Możemy przeprowadzać kontrole kredytowe w renomowanych agencjach w następujących celach:

 • W przypadku otwierania nowych kont w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika i jego historii kredytowej
 • Będziemy informować główne agencje informacji kredytowej o wszelkich nowych umowach kredytowych, które zawieramy z użytkownikiem, a informacje te będą przechowywane przez 6 lat po zawarciu, spłacie lub anulowaniu umowy. Obejmuje to historię zgodności z umową kredytową.

Dzieci poniżej szesnastego roku życia

Nasze produkty i usługi nie są przeznaczone do użytku przez dzieci poniżej szesnastego roku życia. Nigdy świadomie nie będziemy gromadzić danych od dzieci poniżej szesnastego roku życia. Jeśli użytkownik dowie się, że takie dziecko (lub inna osoba) przekazuje nam informacje na jego temat, prosimy o kontakt z nami, korzystając z informacji podanych w sekcji „Kontakt” na końcu niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Analiza statystyczna

Informacje o użytkowniku będą wykorzystywane do wszelkich analiz prawnych lub ogólnych analiz statystycznych. Zazwyczaj nie będą one obejmować konkretnych danych użytkownika, ale będą obejmować użytkownika w formie liczby (np. 121 osób wyraziło pozytywną opinię). Dane statystyczne wykorzystywane w naszej działalności pomagają nam oceniać wydajność i wprowadzać ulepszenia w sposobie naszego postępowania.

Dane wrażliwe

Wszelkie dane dotyczące użytkownika, które można uznać za wrażliwe (np. poglądy polityczne, przekonania, informacje medyczne itp.), nie będą przetwarzane bez jego zgody, o ile nie jest to wymagane przez prawo.

Przechowywanie danych osobowych

Przekazywane nam dane będą bezpiecznie przechowywane i archiwizowane na terenie EOG/UE lub u wyznaczonego dostawcy spoza EOG/UE. Dane mogą być przetwarzane także przez pracowników tych dostawców.

Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, w celu zapewnienia, że wszelkie dane przetwarzane poza EOG/UE są chronione prawami do ochrony danych i przetwarzane w sposób zapewniający bezpieczeństwo. Udostępniając nam swoje dane, użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie w ten sposób i przechowywanie z zachowaniem ostrożności.

Sprzedaż, wynajem lub przekazanie danych użytkownika

Nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy danych użytkowników osobom trzecim. Możemy zlecić renomowanej i zaufanej stronie trzeciej skontaktowanie się z użytkownikiem w naszym imieniu, w obszarach, na których użytkownik wyraził zgodę, jest to część naszej umowy, jest to wymóg prawny lub istnieje wyraźny uzasadniony interes między nami. Usługi te mogą obejmować wysyłanie wiadomości e-mail, kontakty telefoniczne, informacje przesłane pocztą, komunikację związaną z zapewnieniem obsługi klienta, organizacją dostaw itp. Te osoby trzecie otrzymują jedynie minimum danych niezbędnych do wykonywania swoich obowiązków i są upoważnione umową do niekorzystania z danych użytkownika w jakimkolwiek innym celu niż te, do których zostały zakontraktowane.

Możemy udostępniać lub ujawniać dane użytkownika w następujących przypadkach:

 • Jeśli kupimy, sprzedamy lub połączymy jakąkolwiek firmę lub jej aktywa i będziemy zobowiązani do udostępnienia danych w ramach umowy kupna, sprzedaży lub fuzji
 • W przypadku zakupu naszej strony internetowej przez osobę trzecią, gdzie przekazywane są dane w ramach zakupionych aktywów 

Bezpieczeństwo w Internecie

Gdy dane użytkownika dotrą do nas, będziemy je chronić przy użyciu naszych rygorystycznych procedur przetwarzania danych i bezpieczeństwa. Wszelkie dane przekazywane do nas i na naszą stronę internetową przez użytkownika, zanim do nas dotrą, są przesyłane na nasze własne ryzyko.

Okres przechowywania danych użytkownika

Okres przechowywania będzie zależał od wymagań. Kryteria obejmują:

 • Powód, dla którego wykorzystujemy dane użytkownika. Będziemy przechowywać minimalną ilość danych niezbędną z tego powodu i przez okres z tego powodu wymagany (np. okres gwarancji i umów serwisowych)
 • Wymogi prawne i ustalenie minimalnego okresu

Prawa użytkownika do ochrony danych i prywatności

Istnieje kilka praw, które przysługują użytkownikowi jako osobie fizycznej w Republice Czeskiej (osoba indywidualna) na mocy RODO. Poniżej znajdują się skrócone definicje UODO i obejmują:

 • Prawo do informacji – Osoby fizyczne mają prawo do informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu ich danych osobowych.
 • Prawo dostępu – Osoby fizyczne mają prawo dostępu do swoich danych osobowych i informacji dodatkowych.
 • Prawo do sprostowania – Osoby fizyczne mają prawo do poprawienia lub uzupełnienia niedokładnych danych osobowych, jeśli są one niekompletne.
 • Prawo do usunięcia – Prawo osób fizycznych do usunięcia danych osobowych. Nazywa się to również „prawem do bycia zapomnianym”. Należy pamiętać, że prawo to nie ma charakteru bezwzględnego i ma zastosowanie tylko w określonych okolicznościach.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – Prawo do żądania ograniczenia lub usunięcia danych osobowych. Należy pamiętać, że prawo to nie ma charakteru bezwzględnego i ma zastosowanie tylko w określonych okolicznościach.
 • Prawo do przenoszenia danych – Prawo do przenoszenia danych umożliwia osobom fizycznym uzyskanie i ponowne wykorzystanie ich danych osobowych do własnych celów w ramach różnych usług.
 • Prawo do sprzeciwu – Osoby fizyczne mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu w oparciu o uzasadnione interesy lub wykonanie zadania w interesie publicznym/wykonywanie władzy publicznej (w tym profilowanie), marketing bezpośredni (w tym profilowanie) oraz przetwarzanie do celów badań naukowych/historycznych i statystycznych.

Pełną listę praw UODO wynikających z RODO można znaleźć TUTAJ lub dzwoniąc pod numer +420 234 665 800:

Użytkownik może skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z nami, korzystając z danych podanych w sekcji „Kontakt” poniżej.

Cookies

Plik cookie to mały plik tekstowy, który serwer internetowy naszej domeny dodaje na dysk twardy urządzenia użytkownika. Pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani dodawać wirusów do urządzenia użytkownika Są one unikalne i pozwalają uniknąć wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji i preferencji za każdym razem, gdy użytkownik odwiedzi nasze strony internetowe.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki prywatności lub danych osobowych posiadanych przez nas na Twój temat, prosimy o kontakt:

Napisz do nas na nasz adres:

Koordynator danych
ALSICO Czechia s.r.o.
Brněnská 331
Třebíč
674 01

Telefon: +420 568 839 187
E-mail: info@alsico.cz