22 maja uczestniczyliśmy w konferencji Texwaste, która skupia się na zarządzaniu odpadami tekstylnymi i legislacji. Program konferencji był bogaty.

Tematem otwierającym był pogląd UE i państw na kwestię odpadów tekstylnych. Dowiedzieliśmy się, jaki jest aktualny stan dyskusji na temat rewizji dyrektywy odpadowej (tekstylia, obuwie) oraz wsparcia dla nowych produktów i przekształcania odpadów w surowce poprzez ekonomię społeczną.

Następna część dotyczyła odpadów tekstylnych i odpowiedzialności producentów tekstyliów. W tej części zostały nam zaprezentowane szanse i zagrożenia EPR z punktu widzenia branży tekstylno-odzieżowej. Dowiedzieliśmy się także, jak miasta i gminy są przygotowane do obowiązkowej selektywnej zbiórki zużytych tekstyliów. Otrzymaliśmy także informację o aktualnym stanie ustalania warunków wyznaczania śladu ekologicznego wyrobów włókienniczych z punktu widzenia ich potencjalnej długości życia (End of Life).

Po południu kolejnym tematem była zrównoważona produkcja tekstyliów. Wprowadzono nas na ścieżkę innowacji tekstylnych poprzez obieg zamknięty i wykorzystanie biomateriałów, a także odzież operacyjną w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego rozwoju.

Ostatni wykład dotyczył recyklingu tekstyliów oraz tematów innowacyjnych, w tym inspiracji. Dowiedzieliśmy się o innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych do produkcji termobondowanego NT  z tekstyliów pochodzących z recyklingu. Zyskaliśmy przykłady dobrych praktyk w zakresie dalszego wykorzystania zużytych tekstyliów od Diakonii Broumov.

Całodniowy program zakończył się warsztatami, podczas których poruszano konkretne, ciekawe tematy, które pojawiły się podczas konferencji.