22.května jsme se účastnili konference Texwaste, která se zaměřuje na nakládání s textilním odpadem a legislativu. Program konference byl bohatý.

Úvodním tématem byl pohled EU a států na textilní odpady. Zjistili jsme, jaký je aktuální stav projednávání revize směrnice o odpadech (textil, obuv) i jaká je podpora nových produktů a změna odpadu na surovinu prostřednictvím sociální ekonomiky.

Další část se týkala textilních odpadů a odpovědnosti výrobců textilu. V této části nám byly přestaveny šance a rizika EPR z pohledu textilního a oděvního průmyslu. Dozvěděli jsme se také, jak jsou na povinný separovaný sběr použitého textilu připraveny města a obce. Dostali jsme i informace o aktuálním stavu nastavení podmínek ke stanovení ekologické stopy textilních výrobků z pohledu jejich potenciální životnosti (End of Life).

Po poledni byla dalším tématem udržitelná textilní výroba. Představena nám byla cesta k textilním inovacím cestou cirkularity a využití biomateriálů a také operační oděvy v kontextu cirkulární ekonomiky a udržitelnosti.

Závěrečná přednáška se týkala recyklace textilu a inovačních námětů včetně inspirace. Dozvěděli jsme se o inovativních technologickým řešeních výroby termopojených NT z recyklovaného textilu. Získali jsem příklady dobré praxe v oblasti dalšího využití použitého textilu od Diakonie Broumov.

Celodenní program byl zakončen workshopem, na kterém se pak diskutovalo na konkrétní zajímavá témata, která vyplynula během konference.