Ochrana soukromí, GDPR a cookies

Níže najdete informace o tom, jak naše společnost využívá informace, které o vás shromažďujeme.

Zde jsou hlavní body:

 • Data shromažďujeme, aby nám pomáhali provozovat naše podnikání a poskytovat vám produkty a služby. Pokud vyplníte formulář s odpovídajícím souhlasem, nebo nám udělíte souhlas jiným způsobem, zašleme vám relevantní informace v souladu se souhlasem, který jste nám udělili.
 • Vaše data ani seznamy zákazníků neprodáváme ani nepůjčujeme třetí straně.
 • Naše webové stránky používají službu Google Analytics k získávání statistických informací, jako je počet návštěvníků naší webové stránky a doba, po kterou zůstávají naši uživatelé na našich webových stránkách. Tyto informace mohou zahrnovat IP adresy, ale neobsahují žádné jiné osobní údaje.
 • Jako naši platformu pro emailový marketing používáme MailChimp. Souhlasem s přijímáním marketingových sdělení prostřednictvím e-mailu budou vaše poskytnuté informace předány společnosti MailChimp ke zpracování v souladu s jejich Zásadami ochrany osobních údajů a Podmínkami.
 • Vaše údaje budeme uchovávat až do vašeho odvolání.

Vaše soukromí bereme velmi vážně, což znamená, že pokud se už nezajímáte o naše nabídky a služby, existuje několik způsobů, jak lze vaše údaje odstranit z naší společnosti a naší marketingové platformy. Přečtěte si podrobnější informace:

Definice pojmů

Vy, vaše, data subjektu: týká se vás jako fyzické osoby

My, naše: ALSICO Czechia s.r.o.

Vaši zástupci: osoba či skupina osob, kteří jednají legálně za vaši osobu

Třetí strana(y): odkazuje na externí dodavatele, se kterými mohou být vaše osobní údaje sdíleny (např. dodavatelské společnosti)

Data: jakékoliv osobní informace, které o vás máme

GDPR: Nařízení o ochraně osobních údajů (2016)

UOOU: Úřad pro ochranu osobních údajů. Regulátor ochrany dat v České republice.

EEZ/EU: Evropský hospodářský prostor/ státy Evropské unie

Oprávněný zájem:

UOOU prvky:

 • identifikování oprávněného zájmu;
 • ukázat, že zpracování je nutné k jeho dosažení; a
 • vyvážení vůči zájmům, právům a svobodám jednotlivce

Rozsah tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů pokrývá způsob, jakým zacházíme s vašimi údaji z této webové stránky a v rámci naší organizace. Nezahrnuje žádné webové stránky, které jste použili k přístupu k této webové stránce, ani žádné webové stránky, ke kterým přistupujete z této webové stránky.

GDPR

Podle GDPR jednáme jako správce dat (rozhodujeme) o vašich osobních údajích, které shromažďujeme, a jako zpracovatel dat (zpracováváme vaše údaje) nebo správce dat pro jakékoli vaše údaje, které s námi sdílí třetí strana.

Kontaktní údaje koordinátora dat

Pokud máte jakékoli dotazy k tomuto Oznámení o ochraně osobních údajů nebo k jakýmkoli jiným otázkám týkajícím se ochrany dat, můžete se obrátit na našeho správce dat na adrese info@alsico.cz nebo písemně na:

Koordinátor dat
ALSICO Czechia s.r.o.
Brněnská 331
Třebíč
674 01

Typy dat

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na data, která jste nám buď poskytli, která jsme shromáždili, nebo která jsme získali ze spolehlivých zdrojů.

Data, která nám poskytnete

 • Toto jsou osobní informace o vás, které s námi sdílíte vyplňováním online nebo offline formulářů, e-mailem, prostřednictvím pošty, telefonicky nebo jiným způsobem. Verbální osobní informace, které nám poskytujete se souhlasem k použití, budou potvrzeny také písemně. Nejčastěji budou vaše osobní informace zahrnovat vaše celé jméno, domovskou a/nebo obchodní adresu a/nebo dodací adresu, osobní a/nebo obchodní e-mailovou adresu a telefonní a/nebo mobilní telefonní číslo. Kde je provedena platba, dalšími osobními údaji mohou být vaše údaje o platební kartě, údaje o vašem bankovním účtu a informace potřebné k provedení jakýchkoli kontrol, jako jsou kontrola úvěru. Pokud se ucházíte o roli v naší organizaci, dalšími sdílenými osobními údaji je pravděpodobně vaše pracovní historie, doklady totožnosti, kontrola kvalifikací, informace o zdravotním stavu atd..
 • Pokud sdílíte osobní údaje, které se přímo netýkají vás (např. vaši zástupci, kteří jednají legálně za vaši osobu), musíte se ujistit, že máte k tomu souhlas a že jste tuto zprávu o ochraně osobních údajů sdíleli s tímto člověkem/těmito lidmi.

Data, která shromažďujeme

 • Telefonní hovory mohou být nahrávány za účelem zlepšení školení a zajištění vysoké úrovně konzistentního zákaznického servisu.
 • Generujeme data k porozumění zákaznickým a tržním trendům.
 • Informace o použití webových stránek – abychom lépe porozuměli a neustále zlepšovali úroveň našich služeb, naše webové stránky používají Google Analytics ke shromažďování statistických informací, jako je počet návštěvníků naší webové stránky a doba, po kterou zůstávají naši uživatelé na našich webových stránkách. Tyto informace mohou zahrnovat použité IP adresy, ale neobsahují žádné jiné osobní údaje.
 • Data mohou být získána od renomovaných třetích stran, které budou smluvně pověřeny poskytováním pouze dat splňujících GDPR.

Informace, které obdržíme od třetích stran

 • Obchodní partneři – pokud máme formální vztahy s obchodními partnery, kteří nám mohou představit nové zákazníky nebo obchodní příležitosti, budou data zahrnovat osobní kontaktní údaje, informace o oblastech zájmu a údaje potřebné k vyřízení žádosti, produktu nebo služby.
 • Reference – založení nového obchodního účtu, zvýšení jakýchkoli kreditních limitů nebo pracovní příležitosti s námi může vést k získání referencí od třetích stran. Mohou pocházet od odpovídajících třetích stran nebo od kontaktů, které nám k tomu představíte.
 • Sociální média – pokud jste reagovali na propagační předmět nebo nabídku od nás prostřednictvím sociálních médií jako Facebook, LinkedIn atd., můžeme obdržet profilové informace o vás, které mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo (čísla) a/nebo kontaktní údaje vaší firmy. Tyto informace by byly použity k reakci na váš zájem, k vyřízení vaší žádosti/objednávky a/nebo k zaslání vám budoucích informací a nabídek, pokud jste k tomu jasně udělili souhlas.
 • Veřejně dostupné informace – můžeme shromažďovat osobní údaje o vás z veřejně dostupných zdrojů. To může zahrnovat vaše jméno, adresu a další veřejně dostupné informace. Pokud je to možné, zajistíme, aby v případě, že jsou zapojeny třetí strany do poskytování takových informací, byly odpovídající k jejich poskytnutí.
 • Jiné – občas můžeme obdržet osobní informace z jiných zdrojů. Vždy se budeme snažit zajistit, aby takové informace pocházely z renomovaných zdrojů, které jsou odpovědné k jejich poskytování.

Jak používáme vaše údaje

Shromažďujeme data, které nám pomáhají provozovat naše podnikání a dodávat vám naše produkty a služby. Pokud jste vyplnili formulář se správným souhlasem nebo nám udělili souhlas jiným způsobem, zašleme vám relevantní informace v souladu s tímto uděleným souhlasem. To může zahrnovat e-maily, telefonní hovory a/nebo jiné komunikační metody. Můžeme vás také kontaktovat s žádostmi o vyplnění průzkumů, které jsou navrženy ke zlepšení úrovně našich služeb pro vás. Na takové průzkumy nemusíte odpovídat a vždy vám dáme možnost odhlásit se z odběru jakýchkoli těchto komunikací.

Třetí strany, které jsou součástí našeho smluvního dodávacího procesu

Můžeme spolupracovat s renomovanou třetí stranou, která nám pomůže dodat produkt nebo službu, na kterou jsme s vámi uzavřeli smlouvu. Například může být použita třetí dodavatelská společnost. Obdrží minimální údaje o vás, aby mohli dokončit svou část dodavatelského procesu, a my s nimi uzavřeme smlouvu, že vaše údaje nebudou použity pro žádný jiný účel.

Třetí strany mohou být také pověřeny z důvodu:

 • Zlepšení úrovně bezpečnosti a ochrany dat
 • Jako součást funkce rozvoje podnikání
 • Statistické analýzy

Prevence trestné činnosti

Budeme sdílet osobní informace s příslušnými orgány a bez upozornění, pokud nás o to požádají nebo máme podezření na podvodné aktivity, praní špinavých peněz, činnosti související s terorismem nebo pokud existuje jiný právní požadavek k tomu.

Právní

Vaše údaje budeme uchovávat a používat v souladu s jakýmikoli právními nebo regulačními požadavky, které máme, a můžeme použít vaše údaje k ochraně naší právní pozice, pokud je vyžadováno právní jednání, včetně vymáhání jakýchkoli nezaplacených dluhů.

Naše standardní obchodní operace

 • Poskytovat produkty, služby a veškeré další povinnosti, ke kterým jsme s vámi uzavřeli smlouvu
 • Poskytovat vám informace, které požadujete od nás
 • Potvrdit vaši identitu jako fyzické žijící osoby
 • Jako součást našich fakturačních, platebních a vymáhacích procesů

Kreditní agentury

Pro následující účely můžeme provádět kreditní kontroly u renomovaných agentur:

 • Kde jsou otevírány nové účty za účelem potvrzení vaší identity a vaší kreditní historie
 • Budeme informovat hlavní kreditní referenční agentury o jakýchkoli nových úvěrových smlouvách, které s vámi uzavřeme, a tyto informace budou uchovány po dobu 6 let poté, co byla smlouva uzavřena, splacena nebo zrušena. To zahrnuje historii dodržování úvěrové smlouvy.

Děti mladší šestnácti let

Naše produkty a služby nejsou určeny pro použití dětmi mladšími šestnácti let. Nikdy nebudeme vědomě shromažďovat údaje od dětí mladších šestnácti let. Pokud zjistíte, že takové dítě (nebo jiná osoba) nám poskytuje údaje o tomto dítěti, kontaktujte nás pomocí údajů uvedených v části "Kontaktujte nás" na konci tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.

Statistická analýza

Vaše údaje budou použity pro jakékoli právní nebo obecné statistické analýzy. Obvykle to nebude zahrnovat vaše konkrétní údaje, ale zahrne vás ve formě čísla (např. 121 lidí dalo pozitivní zpětnou vazbu). Statistické údaje používané v rámci našeho podnikání nám pomáhají posoudit výkonnost a provádět vylepšení způsobu našeho fungování.

Citlivá data

Jakákoli data o vás, která mohou být považována za citlivá (např. vaše politické názory, přesvědčení, lékařské informace atd.), nebudou zpracovávána bez vašeho souhlasu nebo pokud to nevyžaduje právní povinnost.

Ukládání osobních údajů

Údaje, které nám poskytnete, budou buď bezpečně uloženy a zálohovány v rámci EHP/EU nebo u dodavatele mimo EHP/EU, který je k tomu určený. Údaje mohou být také zpracovány zaměstnanci pracujícími pro takové dodavatele.

Podnikneme veškeré rozumné kroky k zajištění toho, aby byly jakékoli údaje zpracovávané mimo EHP/EU chráněny vašimi právy na ochranu osobních údajů a zpracovávány takovým způsobem, který zajišťuje bezpečnost. Součástí sdílení vašich údajů s námi je souhlas s tím, že budou takto zpracovány a pečlivě uchovávány.

Prodej, pronájem nebo převod vašich dat

Vaše údaje neprodáváme ani nepůjčujeme žádné třetí straně. Můžeme pověřit renomovanou a důvěryhodnou třetí stranu, aby vás kontaktovala jménem nás, s oblastmi, na které jste nám udělili souhlas, je to součástí naší smluvní dohody, je to právní požadavek nebo existuje jasný legitimní zájem mezi námi. Tyto služby mohou zahrnovat zasílání e-mailů, telefonní kontakty, informace poštou, komunikaci související s poskytováním zákaznické podpory, uspořádání dodávek atd. Tyto třetí strany obdrží pouze minimální data nezbytná k plnění svých povinností a jsou smluvně pověřeny, aby vaše údaje nevyužívaly k žádnému jinému účelu než k tomu, na co byly uzavřeny smlouvy.

Vaše údaje můžeme sdílet nebo zveřejnit v následujících případech:

 • Pokud koupíme, prodáme nebo sloučíme jakýkoli podnik nebo jeho aktiva a jsme povinni sdílet údaje jako součást dohody o koupi, prodeji nebo sloučení
 • Pokud je naše webová stránka zakoupena třetí stranou, kde jsou data přenesena jako součást zakoupených aktiv 

Internetová bezpečnost

Jakmile vaše údaje dorazí k nám, budeme je chránit pomocí našich přísných procesů zpracování dat a bezpečnostních postupů. Za jakékoli údaje, které jsou k nám a našim webovým stránkám přenášeny vámi, než dorazí k nám, neseme riziko sami.

Doba uchovávání vašich údajů

Doba uchovávání bude záviset na požadavku. Kritéria zahrnují:

 • Důvod, proč používáme vaše údaje. Budeme uchovávat minimální množství údajů nezbytných pro tento důvod a po dobu, kterou tento důvod vyžaduje (např. období záruky a servisních smluv)
 • Právní požadavky a stanovení minimální doby

Vaše práva na ochranu dat a soukromí

Existuje několik práv, která máte jako fyzická osoba v ČR (jednotlivec) podle GDPR. Níže jsou zkrácené definice UOOU a zahrnují:

 • Právo na informace - Jednotlivci mají právo být informováni o sběru a použití svých osobních údajů.
 • Právo na přístup - Jednotlivci mají právo přístupu ke svým osobním údajům a doplňujícím informacím.
 • Právo na opravu - Jednotlivci mají právo nechat opravit nepřesné osobní údaje nebo je dokončit, pokud jsou neúplné.
 • Právo na vymazání - Právo jednotlivců nechat vymazat osobní údaje. Toto je také známo jako "právo na zapomenutí". Prosím, uvědomte si, že toto právo není absolutní a používá se pouze v určitých okolnostech.
 • Právo na omezení zpracování - Právo požádat o omezení nebo potlačení svých osobních údajů. Prosím, uvědomte si, že toto právo není absolutní a používá se pouze v určitých okolnostech.
 • Právo na přenositelnost dat - Právo na přenositelnost dat umožňuje jednotlivcům získat a znovu použít své osobní údaje pro vlastní účely v různých službách.
 • Právo na námitku - Jednotlivci mají právo námitky proti zpracování na základě legitimních zájmů nebo výkonu úkolu ve veřejném zájmu/výkonu oficiální autority (včetně profilování), přímého marketingu (včetně profilování) a zpracování pro účely vědeckého/historického výzkumu a statistiky.

Plný seznam práv UOOU podle GDPR můžete dohledat ZDE nebo se telefonicky informovat na čísle +420 234 665 800:

Své práva můžete uplatnit kontaktováním nás pomocí údajů uvedených v části "Kontaktujte nás" níže.

Cookies

Cookie je malý textový soubor, který přidává webový server našeho domény na pevný disk vašeho zařízení. Cookies nemohou spouštět softwarové programy ani přidávat viry do vašeho zařízení. Jsou jedinečné pro vás a umožňují vyhnout se opakovanému zadávání stejných informací a preferencí pokaždé, když navštívíte naše webové stránky.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli otázky ohledně naší zásady ochrany osobních údajů nebo osobních údajů, které o vás máme, kontaktujte nás:

Napište nám na naši adresu:

Koordinátor dat
ALSICO Czechia s.r.o.
Brněnská 331
Třebíč
674 01

Telefon: +420 568 839 187
E-mail: info@alsico.cz