udržitelnost

Jako společnost chceme přispívat k ekonomice, která respektuje hranice planety a zaručuje základní sociální práva. Tuto odpovědnost chceme převzít systematickým začleňováním ekologických, sociálních a ekonomických hledisek do naší každodenní politiky.

Udržitelnost

design a výroba

Naše oblečení navrhujeme a vyrábíme ve vlastních výrobních závodech v České republice, Belgii, Velké Británii, Tunisu, Maroku, Laosu a Madagaskaru.

Tyto výrobní jednotky samozřejmě prověřujeme interně, ale také je necháváme kontrolovat externími stranami. Veškeré oblečení je navrženo podle principu ekodesignu: vycházíme z potřeb nositele, abychom zaručili co nejdelší používání.

Vylepšujeme opětovné použití tím, že zavádíme opravitelnost prostřednictvím chytré konfekce. Šijeme z látek, které lze znovu recyklovat na vlákna a využíváme tkaniny s certifikací Oekotex-100, které neobsahují žádné škodlivé chemikálie.

Lidé, planeta a hospodářský růst…
to je jeden a tentýž boj.

Udržitelnost

obnova ekosystémů

Každý rok měříme CO2 stopu celého výrobního řetězce (rozsah 1, 2 a 3).

Prvním cílem je snížit emise používáním tkanin, které mají menší celkové emise (např. Alsiflex), přechodem na dopravu s nízkými emisemi a používáním 100% obnovitelné energie při výrobě. Kromě toho plánujeme biodiverzitu „zelených teček“ v každém z našich výrobních míst.

Prostřednictvím programu výsadby stromů také kompenzujeme emise způsobené výrobou a dopravou. Jedná se o speciální program, ve kterém vysadíme stromy, které fungují jako účinné jímače uhlíku. Původní druhy pomáhají obnovovat ekosystémy, které jsou vážně postiženy erozí. Do výsadby se zapojují místní obyvatelé, kteří dostávají výnosné stromy, jako jsou káva, kakao nebo liči, aby mohli provozovat udržitelnější typ zemědělství.

Kompensujeme emise způsobené výrobou prostřednictvím programu na výsadbu stromů.

Udržitelnost

náš cíl

Stát se Net Zero+ do roku 2040

jak Alsico Group přispívá ke globální udržitelnosti?

1. být ambiciózní

Víme, že s krizí klimatu a biologické rozmanitosti, která ohrožuje život po celém světě, je změna možná pouze tehdy, když přicházíte s těmi nejsilnějšími ambicemi. Proto se skupina Alsico rozhodla zaměřit na dva velmi jasné, ale nesmírně ambiciózní cíle udržitelnosti pro rok 2040:

net zero+ musí vést ke snížení emisí CO2 o 90 % ve srovnání se startovacím rokem 2022. Nástroje, které zavedeme: roční počítání emisí skleníkových plynů a hlášení, plán čisté nuly ověřený iniciativou pro cíle založené na vědeckých poznatcích, environmentální nástroj pro hodnocení náležité péče v celém dodavatelském řetězci.

Dva ze 7 CHYTRÝCH dílčích cílů budou hlavními hnacími silami k dosažení čisté nuly:

  • 100 % našich výrobků musí být navrženo ekologicky s cílem maximální životnosti, opravitelnosti a recyklovatelnosti
  • 100 % našich surovin musí odpovídat našemu seznamu preferovaných vstupů (v souladu s plánem ZDHC k nule, maximální snížení obsahu mikrovlákna, žádná vlákna na bázi fosilních paliv, recyklovatelná vlákna, získávání bavlny z ověřených programů udržitelného hospodářství)

living wage+ je zaměřeno na průběžné sledování životního minima ve všech lokalitách působnosti alsico a včas a po dohodě s místními zainteresovanými stranami odstraní existující rozdíly mezi platem a životním minimem.

Nástroje, které nasadíme:

Kalkulátor životního minima (založený na metodologii Anker) pro každou lokalitu alsico, nástroj pro posouzení sociální a lidskoprávní náležité péče v celém dodavatelském řetězci. Máme 5 dílčích cílů, od fondu strádání pro naše zaměstnance, který jim umožňuje přečkat neočekávané situace s vážným finančním dopadem, po rovnost žen a mužů, včetně programů vedení a zvláštní ochrany mladých zaměstnanců.

2. podávání zpráv o environmentálních, sociálních a správních dopadech (ESG) na všechny jednotky

Poprvé Alsico Group zveřejňuje zprávy o ESG dopadech ze všech svých lokalit. Shromažďujeme data o našich 17 jednotkách, jak obchodních, tak výrobních. To zahrnuje i údaje o diverzitě a zaměstnanosti lidí, kteří pracují v naší společnosti.

Sledujeme také spotřebu energie a materiálů a uveřejňujeme kompletní a externě ověřenou zprávu o emisích skleníkových plynů (GHG).

S daty získanými ze všech 17 jednotek jsme byli schopni vypočítat přímé emise (rozsah 1), nepřímé emise z nákupu elektřiny (rozsah 2) a všechny ostatní nepřímé emise z nepatřících výrobních prostředků (rozsah 3).

To nám udává základní rok, se kterým budeme měřit naše budoucí zlepšení.

Budeme sledovat pokrok tím, že budeme každoročně zveřejňovat zprávu o emisích skleníkových plynů (GHG).

Jelikož jsme se zavázali k iniciativě, která se zakládá na vědecky založených cílech, naše plány na snižování emisí skleníkových plynů budou ověřeny a sledovány organizací SBTi.

Kromě toho se snažíme, aby naše procesy byly ověřeny v kontextu externích auditů/hodnocení, jako je Oeko-tex STeP.

Budeme se vracet k nejvyšším standardům pro zdraví a bezpečnost, dopad na životní prostředí, společenskou odpovědnost a řízení kvality. Sledováním tohoto mocného zlepšovacího cyklu můžeme zajistit, že dosáhneme našich cílů.

jako součást většího úsilí spolupracuje společnost alsico s Better Cotton s cílem zlepšit pěstování bavlny na celém světě.

Skupina Alsico (členem Better Cotton od roku 2021) si klade za cíl získávat všechna svá vlákna udržitelným způsobem do konce tohoto desetiletí. V rámci tohoto úsilí jsme se zavázali získávat 100 % naší bavlny jako „udržitelnější bavlnu“ do roku 2030. „Udržitelnější bavlna“ zahrnuje recyklovanou bavlnu, organickou bavlnu, bavlnu pocházející z Fairtrade nebo prostřednictvím Better Cotton.

alsico akademie

Účelem akademie alsico – jejím „smyslem bytí“ – je vést cestu k lepší budoucnosti.

Základním posláním akademie alsico je razit cestu ke slibnější budoucnosti profesionálního oděvního průmyslu.

Náš „smysl bytí“ je zaměřen na podporu udržitelné budoucnosti a představuje funkční oděvy, které nejen zaručují vaši bezpečnost, ale také poskytují pohodlí. Náš závazek spočívá ve svědomitých rozhodnutích, která upřednostňují blaho naší planety a vaše zdraví. Jsme zastáncem odklonu od praktik, které přispívají ke znečištění a závislosti na fosilních palivech; místo toho prosazujeme kultivaci robustních ekosystémů a prosperujících komunit.

Existujeme proto, abychom vedli cestu k lepší budoucnosti.

Jo Van Landeghem

Manažer udržitelnosti a vzdělávání

Jo vyrostl v bývalých rodinných továrnách na pletené zboží ve Sint-Niklaasu, což v něm již v mladém věku vyvolalo fascinaci vším, co souvisí s návrhem, výrobou a opravou kvalitních výrobků.

Bohužel v průběhu posledních desetiletí se globální průmysl přesunul od udržitelného "kupování kvalitních výrobků" k neudržitelnému "kupování výrobků podle ceny". To v něm vyvolalo zapálení pro to, aby pomáhal znovu učinit průmysl udržitelným.

Z tohoto důvodu během své kariéry úmyslně prošel všemi možnými kroky v průmyslu, aby lépe porozuměl všem klíčovým rolím/pracovním místům, které všichni máme při nákupu, návrhu, výrobě, kontrole, marketingu, opravě a recyklaci kvalitních výrobků.

S těmito novými poznatky se začal zaměřovat na udržitelnost a způsoby vytváření dopadu. „Udržitelnost dnes už neznamená páchat méně škody. Jde o to dělat více dobra.“

Tento směr ho proto přivedl k alsico, kde znovu přehodnocujeme naše produkty, použité materiály, výrobní techniky, energii, kterou používáme. Způsob, jakým používáme produkty během jejich životnosti. Dopad, který máme na každodenní život našich zaměstnanců. A mnoho dalších aspektů, které zajistí, že pro nás všechny existuje zítřek.

Pauline Latruwe

Koordinátorka udržitelnosti a vzdělávání

Pauline absolvovala studium módní technologie v Gentu. Právě tam se její plně rozvinul zájem o kvalitu produktů v oblasti pracovního oblečení a osobních ochranných prostředků. Svou kariéru začala v belgické federaci společností působících v oděvním průmyslu a výrobě. Zde poskytovala poradenství související s průmyslovými tématy kvality, bezpečnosti a udržitelnosti.

Hlavně pracovala na veřejných zakázkách pro správní orgány. Psala technické specifikace a stanovovala požadavky, hodnotila nabídky a výrobu.

Pauline věří, že s kvalitou přichází udržitelnost. Není to jenom zaškrtávací políčko pro firmu, ale musí být propojeno se všemi procesy. Alsico má toto myšlenkové nastavení. A když alsico usiluje o to být hlasem průmyslu, bylo velmi logické stát se součástí tohoto týmu a podílet se na změnách.