Naše společnost Altreva má od července 2020 novou jednatelku. I když je Viktória Jochmanová s Altrevou spjata mnoha lety spolupráce, byl to impulz k rozhovoru, který poskytla pro časopis KOMORA. Rozhovor o změnách a směřování podniku, který je evropským lídrem mezi výrobci ochranných a pracovních oděvů si můžete přečíst i na našich stránkách.

Mění pandemie pohled firem na pracovní a ochranné oděvy?

Nezaznamenali jsme žádnou významnější změnu v požadavcích firem na pracovní oděvy. Faktem ale je, že objednávky poklesly v minulém roce asi o 20 %, významný podíl na tom měl pokles zakázek v sektoru HoReCa. Co vnímáme, je opatrnější přístup při objednávání, což zcela jistě souvisí se snahou firem šetřit. Delší je i čas, který firmy potřebují na vyhodnocení nabídek, což patrně souvisí s tím, že se v mnoha firmách mění pracovní modely, řada lidí pracuje z domova. Jednak tak klesají požadavky na pracovní oděvy, jednak konferenční hovory zatím nedokážou plnohodnotně nahradit osobní jednání, ještě jsme si přece jen úplně nezvykli.

Je ve standardu rozdíl mezi slovenskými a českými podniky, pokud jde o nároky na pracovní a ochranné oděvy?

Osobně nevnímám žádný rozdíl, obě země a jejich národy jsou natolik propojené, že je ani jako dvě země nevnímám. Konečně, vyrostla jsem ve společném státě. A i dnes jsou návyky podobné, jak lidské, tak firemní. Podniky se snaží o získání co nejlepších oděvů za co nejrozumnější ceny. Chovají se prostě tržně. Podobná je situace i legislativa. V obou zemích proto vidím podobné tendence, zvyšující se poptávku po ochranných pracovních oděvech s certifikací, což vnímám jako určitý znak vyspělosti trhu, jako posilování péče o zaměstnance.

Vidíte nějaké nové trendy či tendence?

V posledních letech je to určitě vpád nápadů, designu, prvků a materiálů z běžného volnočasového a sportovního či funkčního odívání do oblečení pracovního. Elastické materiály, prodyšnost a funkčnost se stávají normou. Každý se prostě rád cítí v oblečení pohodlně a stylově, i když jde o oblečení pracovní. Firmy zase mnohem častěji než dříve kladou důraz na identitu a kultura firemního oblečení je jejím zřejmým odrazem.

Přichází s vámi do Altrevy nějaká výrazná změna?

Na pozici jednatele společnosti Altreva došlo k přirozené generační obměně, která shodou okolností kopíruje obdobnou změnu v Alsico. V rámci skupiny pracuji už více než sedmnáct let, jsem tedy již poměrně dlouho součástí vývoje i směřování firmy, jsem ztotožněná s její filozofií a budu se snažit tyto záměry uvádět do reality. Výzvou je z mého pohledu už sama doba, všechno se velmi dynamicky mění a je potřeba umět reagovat, být flexibilní. Na druhou stranu, zákazník chce jistotu. Osobně se proto snažím o to, aby v rámci nestandardních podmínek, v nichž existujeme, byla Altreva místem stabilním. Pro zákazníky, pro zaměstnance i pro vlastníky společnosti.

Když srovnáte české a slovenské prostředí v čase pandemie, najdete nějaké zásadní rozdíly?

Do funkce jsem původně měla nastoupit již na jaře loňského roku, bohužel pandemie a totálně zavřené hranice byly překážkou. Od té doby v podstatě dennodenně sleduji aktuální situaci v obou zemích a hledám možnosti a podmínky k cestám mezi oběma zeměmi, protože na víkendy se pravidelně vracím domů na Slovensko. Mám pocit, že jsme hlavně po létě byli jako Slováci opatrnější, i opatření u nás byla celkově přísnější a zpravidla začínala platit i dříve než v Česku. U vás byla cítit možná větší potřeba projevovat se, dávat najevo nesouhlas. Ale je to jen můj soukromý názor a nechci určitě paušalizovat.