Beleidsverklaring

2017-2018

 

Alsico als "faminational' stelt zich tot doel om kwaliteitsvolle bedrijfskleding per segment aan te bieden aan zowel distributie, wasserijen als directe klanten. Dit met het juiste productportfolio per segment, aan markt competitieve prijzen, op een milieubewuste, duurzame wijze en met marktconforme levertermijnen naar de klant toe. Duurzaam ondernemen staat centraal in het dagelijks beleid. Alsico wil hierin evolueren naar een voortrekkersrol !  De juiste focus op de klant is primordiaal om met de juiste informatie instroom, leverperformantie en -betrouwbaarheid, de klant op de juiste manier te dienen.

 

"Quick Response Manufacturing" en het optimaliseren van SAP zijn de verdere evolutie naar een snelle, efficiënte en betrouwbare klantenservice.

 

Alsico heeft als doel zich te onderscheiden als "excellente" onderneming en haar 6 basisverantwoordelijkheden ten volle op te nemen tegenover haar klanten en andere handelspartners, tegenover haar medewerkers, tegenover de gemeenschap, tegenover het milieu, tegenover de gedelokaliseerde productiecentra en tenslotte tegenover haar aandeelhouders. Deze basisverantwoordelijkheden zijn allemaal even belangrijk en staan in willekeurige volgorde.

 

Alsico dient zich hierbij als TEAM te onderscheiden om haar concurrentiële positie veilig te stellen naar de toekomst toe. De aandacht voor de klant met de daaraan gekoppelde klantentevredenheid zijn in vele vormen de resultante van de juiste "zorg" op maat van de klant. Efficiëntie in de samenwerking door de juiste processen en organisatie staan hierbij centraal.  Duurzaam ondernemen dient in al haar facetten ingebed te zijn in de bedrijfscultuur zowel in Alsico als in onze productiecentra.

 

De 6 basisverantwoordelijkheden:

 

1. Een "kwalitatief hoogstaande managementomkadering" die werkt volgens een genormaliseerd kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001, wat een vlotte en systematische bedrijfswerking waarborgt met minder bedrijfskosten. Dit managementsysteem duidt duidelijk omlijnde verantwoordelijkheden en verplichtingen aan die tevens de interdepartementale samenwerking versterken. Het management ziet toe op het respecteren en volgen van de ISO-procedures. Het is de verantwoordelijkheid van het management om bij te sturen waar nodig.

 

2. Een "kwalitatief hoogstaande werkomgeving" met comfortabele en veilige werkomstandigheden zorgt voor een grotere voldoening op het werk en zet tevens aan tot orde, netheid en discipline. Het basisprincipe dat m.b.t. het welzijn van de medewerkers gehanteerd wordt, is: "De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers even gezond en beschikkend over hun volle fysisch vermogen op rust kunnen gaan, zoals ze op hun eerste werkdag begonnen zijn." Samen met de verdere ontwikkeling van een kwalitatief hoogstaand HR beleid, zal dit bijdragen tot een kwalitatief hoogstaande werkomgeving. Het management zal tevens blijven focussen op de sociale dimensie in het kader van de doelstellingen geformuleerd rond duurzaam ondernemen.

 

3. Een "positieve en zelfverantwoordelijke ingesteldheid" laat alle medewerkers gemotiveerd functioneren in een bedrijfscultuur van eerlijke, degelijke en open communicatie, wat leidt tot harmonische, menselijke relaties tussen het management van Alsico, het management van ieder productiecentrum en alle medewerkers. Iedereen dient hierbij zijn verantwoordelijkheid op te nemen en zijn taken zo goed mogelijk uit te voeren t.o.v. klanten, medewerkers en management.

 

4. Een "doelgerichte ingesteldheid" laat toe dat alle medewerkers "samen" werken naar dezelfde vooropgezette bedrijfsdoelstellingen. Het management heeft de verantwoordelijkheid om deze doelstellingen op een eenduidige en duidelijke manier in de organisatie te communiceren. De medewerkers dragen hiertoe bij door hun verantwoordelijkheid op te nemen en binnen hun functie deze doelstellingen mee te helpen realiseren. Naast een correcte, marktconforme prijszetting, dient een efficiënte interne werking bij te dragen tot de juiste rentabiliteit op klantniveau.

 

5. Om haar verantwoordelijkheid tegenover het milieu te benadrukken, blijft Alsico alles in het werk stellen om de voorwaarden van het ISO 14001 certificaat te vervullen. Alsico verbindt er zich toe de geldende milieuwetgeving op ieder ogenblik te respecteren en streeft naar een permanente verbetering inzake haar milieueffecten van onze activiteiten, producten en dienstverlening. Alsico zorgt ervoor dat alle medewerkers hun werk op milieubewuste wijze kunnen verrichten en stelt daartoe doelstellingen die jaarlijks aangepast kunnen worden. Samen met een weloverwogen aankoop van grondstoffen en de juiste inzet van arbeidsmiddelen zal dit leiden tot voortdurende verbetering, zodat we onze impact op het milieu zo laag mogelijk kunnen houden, het milieu beschermen en (milieu)vervuiling te voorkomen.

 

6. De organisatie heeft ook een verantwoordelijkheid tegenover haar gedelokaliseerde productiecentra om bovenstaande principes verder mee te helpen uitbouwen en zo de betrokkenheid van de bedrijfsstrategie ook te implementeren bij deze gedelokaliseerde productiecentra. Leverbetrouwbaarheid en integratie van nieuwe product concepten zijn hierbij belangrijk. Aan de hand van steekproeven, uitgevoerd in het expeditie magazijn en de productiecentra, kan men dagelijks corrigerend reageren naar alle productiecentra van Alsico. Samen met een verhoogde aandacht voor en samenwerking met ieder productiecentrum inzake preventieve kwaliteitsmaatregelen en de controle daarop, zal dit leiden tot voortdurende verbetering van de kwaliteit en mogelijke problemen voorkomen.

 

Aan alle medewerkers vragen wij om zich in te zetten en verantwoordelijkheid op te nemen tot verwezenlijking van een totaal kwaliteits-en milieumanagement om onze doelstellingen te bereiken.

 

Vincent Siau,

General Manager

ALSICO N.V.

 

 

Form User Register

Bent u al klant? Klik hier.

Form User Login

Bent u nog geen klant? Registreer dan nu.

Ben u zeker dat u dit item wil verwijderen?

Product is toegevoegd aan uw wishlist.

Product is toegevoegd aan uw mandje.

Afrekenen