duurzaamheid

Als bedrijf willen we bijdragen aan een economie die de grenzen van de planeet respecteert en sociale basisrechten garandeert. We willen deze verantwoordelijkheid nemen door systematisch ecologische, sociale en economische overwegingen op te nemen in ons dagelijks beleid.

arx initiative

Met het arx initiative nemen we onze verantwoordelijkheid door actief onze impact op de planeet te reduceren en tegelijkertijd de levensduur van onze kleding te verlengen.

duurzaamheid

design en productie

We ontwerpen en produceren onze kleding in onze eigen productielocaties in België, het Verenigd Koninkrijk, Tunesië, Marokko, Laos en Madagaskar.

Deze productie-eenheden screenen we uiteraard intern, maar we laten ze ook controleren door externe partijen. Alle kleding wordt ontworpen volgens het principe van ecodesign. Maar we gaan altijd uit van de behoeften van de drager om een zo lang mogelijk gebruik te garanderen.

We streven naar hergebruik door herstelbaarheid in te bouwen via slimme confectie, we streven ernaar stoffen te gebruiken die opnieuw tot vezels kunnen worden gerecycled. We gebruiken Oekotex-100 gecertificeerde stoffen, die geen schadelijke chemicaliën bevatten.

People, planet and profitability.… dit is één en hetzelfde gevecht.

duurzaamheid

ecosystemen herstellen

Elk jaar meten we de CO2-voetafdruk van de hele productieketen (scope 1, 2 en 3).

Het eerste doel is om de uitstoot te verminderen door stoffen te gebruiken die over het algemeen minder uitstoten (zoals Alsiflex), over te stappen op transport met een lage uitstoot en over te schakelen op 100% hernieuwbare energie in de productie. Daarnaast zijn we van plan om bio-ondersteunende groene eilanden aan te leggen op al onze productielocaties.

Ook compenseren we de uitstoot veroorzaakt door de productie van onze eigen inzameling en transport door middel van een boomplantprogramma. Het is een programma, waarbij we bomen planten die fungeren als effectieve koolstofputten. De inheemse soorten helpen ecosystemen te herstellen die ernstig zijn aangetast door erosie. Het planten gebeurt met de hulp van de lokale bevolking, die opbrengstbomen krijgt zoals koffie, cacao of lychee om een duurzamere vorm van landbouw te kunnen bedrijven.

We compenseren de uitstoot die wordt veroorzaakt door de productie door middel van een boomplantprogramma.

duurzaamheid

onze doelstelling

Net Zero+ worden tegen 2040

Hoe draagt Alsico Group bij aan wereldwijde duurzaamheid?

1. Openlijk ambitieus zijn

Nu de klimaat- en biodiversiteitscrises om zich heen grijpen en de bestaansmiddelen over de hele wereld bedreigen, weten we dat de nodige ambitie vereist is. Daarom heeft de alsico Group ervoor gekozen om te streven naar twee zeer duidelijke, maar immens ambitieuze duurzaamheidsdoelen voor het jaar 2040:

Net zero+ moet leiden tot een vermindering van 90% van de CO2-e uitstoot ten opzichte van het basisjaar 2022. De tools die we hiervoor zullen inzetten zijn: een jaarlijkse boekhouding van en rapportage over de uitstoot van broeikasgassen, een 'net zero'-plan dat wordt geverifieerd door het Science Based Targets Initiative, en een due diligence-beoordelingsinstrument op milieugebied voor de hele toeleveringsketen.

Twee van de 7 SMART-subdoelen zijn belangrijke drijfveren om net zero te bereiken:

  • 100% van onze producten moeten ecologisch ontworpen zijn met het oog op een maximale levensduur, repareerbaarheid en recycleerbaarheid
  • 100% van onze grondstoffen moet voldoen aan onze preferred inputs lijst (voldoet aan de ZDHC-routekaart, maximale reductie van microvezels, geen vezels op basis van fossiele brandstoffen, recycleerbare vezels, katoen afkomstig van door derden gecontroleerde duurzame inkoopprogramma's)

Living wage+ streeft naar leefbare lonen voor werknemers op alle alsico-locaties en het tijdig dichten van de bestaande kloven tussen betaald en leefbaar loon, in overeenstemming met de lokale stakeholders.

Hulpmiddelen die we zullen inzetten:

Een Living Wage Calculator (gebaseerd op de Anker-methodologie) voor elke alsico-locatie, een due diligence-beoordelingstool voor sociale en mensenrechten voor de hele toeleveringsketen. We hebben 5 subdoelen, variërend van een noodfonds voor onze werknemers waarmee ze onverwachte situaties met ernstige financiële gevolgen kunnen doorstaan, tot gendergelijkheid, inclusief leiderschapsprogramma's en speciale bescherming van jonge werknemers.

2. Rapportage over de effecten op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) voor alle bedrijfssegmenten

Voor de allereerste keer rapporteert alsico Group over de ESG-impact van al haar locaties. We verzamelen gegevens over onze 17 bedrijfs- en productie-eenheden. Inclusief gegevens over diversiteit en werkgelegenheid van mensen die bij ons bedrijf werken.

Maar ook gegevens over energie- en materiaalverbruik en een volledig extern geverifieerd rapport over de uitstoot van broeikasgassen.

Met de verzamelde gegevens van alle 17 units konden we directe emissies (scope 1), indirecte emissies van de aankoop van elektriciteit (scope 2) en alle andere indirecte emissies van productiemiddelen die geen eigendom zijn van alsico (scope 3) berekenen.

Deze wordt beschouwd als de basisscore waaraan we onze toekomstige verbeteringen zullen toetsen.

We zullen de voortgang bijhouden door jaarlijks een rapport over onze broeikasgasemissies te publiceren. .

We hebben ons verbonden aan het initiatief SBTi (op wetenschap gebaseerde doelstellingen) we onze plannen voor broeikasgasreductie laten verifiëren en opvolgen.

Daarnaast laten we onze processen verifiëren door onder andere Oeko-tex STeP.

We houden ons aan de hoogste normen voor gezondheid en veiligheid, milieueffecten, sociale verantwoordelijkheid en kwaliteitsbeheer. Door deze krachtige verbeteringscyclus te volgen, kunnen we ervoor zorgen dat we onze doelstellingen bereiken.

Verder werkt de alsico groep samen met Better Cotton om de katoenteelt wereldwijd te verbeteren.

Alsico Group is lid van Better Cotton sinds 2021 en streeft ernaar al zijn vezels op een duurzame manier in te kopen tegen het einde van dit decennium. Als onderdeel van deze inspanning willen we tegen 2030 100% van onze katoen sourcen als duurzame katoen. 'Duurzamer katoen' omvat gerecycled katoen, biologisch katoen, katoen afkomstig van Fairtrade of Better Cotton.

ontmoet ons duurzaamheidsteam

Jo Van Landeghem

Sustainability & Education Manager

Jo groeide op in de voormalige familiale breigoedfabriek in Sint-Niklaas, waardoor hij al op jonge leeftijd gefascineerd raakte door alles wat te maken heeft met het ontwerpen, produceren en herstellen van kwaliteitsproducten.

Helaas evolueerde de wereldwijde industrie tijdens de laatste decennia van duurzame "kwaliteitsproducten kopen" naar niet-duurzame "productprijzen kopen", wat zijn passie aanwakkerde om de industrie opnieuw duurzaam te helpen maken.

Tijdens zijn loopbaan doorliep hij doelbewust alle mogelijke stappen in de industrie om een beter inzicht te krijgen in alle cruciale rollen/functies die we allemaal hebben bij het inkopen, ontwerpen, produceren, inspecteren, op de markt brengen, repareren en recyclen van kwaliteitsproducten.

Met deze nieuwe inzichten begon hij zich te richten op duurzaamheid en hoe we impact kunnen creëren. "Duurzaamheid gaat niet langer over minder kwaad doen. Het gaat over meer goed doen."

Dit pad heeft geleid tot alsico, waar we nadenken over onze producten, de materialen die we gebruiken, de productietechnieken, de energie die we gebruiken, de manier waarop we producten gebruiken tijdens hun levensduur, de impact die we hebben op het dagelijks leven van onze werknemers en nog veel meer aspecten die ervoor zorgen dat er een toekomst is voor ons allemaal.

Pauline Latruwe

Sustainability & Education Coordinator

Pauline studeerde af als mode-technologe in Gent. Daar ontstond haar interesse in productkwaliteit in de werkkleding- en PBM-industrie. Ze begon haar carrière bij de Belgische confectiefederatie van bedrijven actief in mode, kleding en productie. Daar gaf ze advies over kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid.

Ze werkte vooral aan overheidsopdrachten. Ze schreef het technisch dossier en stelde de eisen op, evalueerde de inzendingen en de productie.

Pauline gelooft dat kwaliteit gepaard gaat met duurzaamheid. Het is geen selectievakje voor een bedrijf, maar moet in elk proces verweven zijn. Alsico heeft die mentaliteit. En omdat Alsico ernaar streeft de stem van de industrie te zijn, was het niet meer dan logisch dat zij deel wilde uitmaken van dit team en een verandering teweeg wilde brengen.